Thursday, December 15, 2005

Đậu Phụ Ruốc Bông

Steamed Tofu with Dried Pork1 block soft tofu
1 T dried shredded pork
5 green onion, finely chopped
1/2 T vegetable oil
salt and pepper to taste


Cut tofu in cubes or any shape you like. Steam for 5 minutes or microwave (wrapped) for 3 minutes. Remove excess liquid from tofu. Sprinkle with green onion, vegetable oil, salt, and pepper; microwave uncovered for 1 more minute. Top with dried shredded pork. Serve hot as an appertizer or a side dish along with flavored rice.

4 comments:

Anonymous said...

welcome back,
Mong được đọc thêm những món lạ xa gần để nấu thử trong mấy ngày nghỉ
sắp tới :)

kiki said...

Ca?m o+n ba.n dda~ chie^'u co^'. Se~ co^' ga('ng sie^ng va`o be^'p ho+n trong tho+`i gian sa('p to+'i.

Anonymous said...

Sao CB biên cách nấu bằng tiếng Anh? Đọc hổng hiểu gì hít hà (hic)

kiki said...

Để bữa nào rảnh biên tiếng mình.