Friday, November 02, 2007

Bong Bóng Cá Dồn Thịt

Stuffed Fish Maw

13 comments:

san said...

Lay dau ra nhieu bong bong the ? Idea hay nhi !
A, tien day em hoi cai: Candy Broom la cai gi vay ? Thay 1 hang tui giay a.

kiki said...

Ho. ba'n bong bo'ng ca' ngoa`i cho+. dda^'y, nhie^`u la('m. 1 ca'i da`i ho+n gang tay ca('t ra ddu+o+.c kho^'i. Mo'n na`y co' la^u ddo+`i ro^`i.
Ma^'y tu'i gia^'y ddo' la` chi. ca('t cho gio^'ng hi`nh ca'i cho^?i dde^? bo? ke.o va`o cho tre? con trong nga`y Haloween o+? be^n na`y dda^'y.

bechau said...
This comment has been removed by the author.
bechau said...

Chi.......... cakhu'c , chi. kho?e ho^ng ? :D

Chi. co`n nho+' divenoixa ho^ng ? Chi. la`m gi` in Dallas va^.y ? :D Chi. qua ddo' la^u chu+a ? Noel na`y xa ve^` Houston , chi. co' ra?nh xuo^'ng Houston cho+i ho^ng ? :)

kiki said...

bexa: Chi. la`m ...da^u o+? Dallas :) Ne^'u chi. ddi Houston chi. se~ nha('n.

bechau said...

Chu'c mu+`ng chi. nghen . Em cu~ng ddoa'n la` va^.y . :D Anh ddo' su+o+'ng ha' , ddu+o+.c a(n ddo^` a(n ngon suo^'t nga`y tho^i . :) Khi na`o chi. co' the^m tha`nh vie^n thu+' 3 thi` nha('n em bie^'t luo^n ha' ? :D

bechau said...

http://1234.nghenhac.info/Music/946718151c9e9d5840391944012e13e8.wma

Chi. nghe ba`i No+. do Thanh Lam ha't (cu?a Tra^`n Vie^'t Ta^n) ddi , hay la('m a' . :)

kiki said...

Tha`nh vie^n thu+' 3 cu~ng sa('p co' luo^n ro^`i be' o+i, 4.5 tha'ng nu+~a. Lu'c na`o ga(.p be' cu~ng ddu+o+.c nghe nha.c hay. Be' co`n nghe nha.c suo^'t nga`y kho^ng va^.y? Khi na`o ho.c xong cha.y sang Dallas chi. ta^?m bo^? cho :)

bechau said...

Wow !!! Chu'c mu+`ng chi. hi? !!! :) Chi. bie^'t trai hay ga'i chu+a ?
Cha^u co`n nghe nha.c nhu+ng ho^ng co' nghe nha.c suo^'t dde^m bo+?i vi` Cha^u ho^ng mang theo desktop . Ca'i laptop thi` chi? co' ma^'y nha.c mo+'i nhu+ng toa`n do+? ho^ng a` . :(
Va^.y khi na`o co' di.p ddi Dallas , Cha^u se~ ghe' chi. tha(m ca? nha` he'n . :D

Anonymous said...

Đổi món mới đi C3 ơi, chị cho em ăn món này hòai ngán quá hihi ..
gạo

kiki said...

BeChau: Con ga'i ddo' be' o+i, BS no'i va^.y nhu+ng to+'i giu+~a tha'ng 3 thi` bie^'t. Khi na`o co' di.p ghe' Dallas cho+i nho+' cho chi. hay nha.
Ga.o: Tua^`n tru+o+'c cha? hie^?u sao Flickr kho^ng cho upload hi`nh chi. thu+? 2 nga`y luo^n kho^ng ddu+o+.c cha'n qua' kho^ng the`m thu+? nu+~a. DDe^? chie^`u chi. check la.i xem tu.i Flickr co`n bi. bi.nh kho^ng.

bo`n said...

sau 11 nga`y ro`ng ra~ nhi.n ddo'i trong sa ma.c, c3 dda~ ca^`m cellphone le^n go.i Pizza Hut. Ddo' la` ta.i sao chu'ng ta kho^ng tha^'y new pictures posted...

bechau said...

Chu'c mu+`ng chi. la^`n nu+~a nha . :) Tha ho^` mua sa('m , la`m dde.p cho con ga'i & co' ngu+o+`i dde^? thu? thi? .

Hy vo.ng be' con chi. se~ dde.p & talented nhu+ ma^'y co^ na`y . :)

http://www.youtube.com/watch?v=-ZY0xk0VeDs