Thursday, February 16, 2006

Vietnamese Sausages

Lean Pork Sausage (Giò Lụa)Cinnamon Pork Sausage (Chả Quế)
Beef and Dill Sausage (Giò Bò)
Pounded sweet rice Pork Sausage (Chả Cốm)
Fried Sausage (Chả Chiên)
Hue Style Sausage (Chả Huế)
Pork Skin Sausage (Giò Bì)
Head Sausage (Giò Thủ)

1 comment:

MKat said...

Chị ơi, chị add cái blog search vào đi, em muốn tìm phần làm chả quế của chị mà không được.
Nhìn chả quế chị làm mướt mắt quá, em làm vài bận mà mặt nướng nó cứ hơi bị sần và phần đa em thấy các bạn khác làm cũng bị vậy :((