Thursday, January 19, 2006

Đậu Phụ nấu Sườn Non

Tofu with Tomato and Rib Soup1 small block firm tofu
1/2 lb pork rib
2 ripe tomatoes
2 stalks green onion, chopped
5 sprigs cilantro, minced
4 cups water
fish sauce and pepper to tasteCut tofu to 1 or 1/2 inch square.

Clean and cut ribs into small pieces.

Put a small pot of water on high flame, bring to boil.
Wash tomatoes, cut stem end, and core an X through the skin on the other end. Blanch them in boiling water for 5-30 seconds. Check the skin on the X, if it looks like it's peeling away then take them out, peel the skin off in cold water and cut the tomatoes into small cubes. Drain water and wash the pot.

Add 4 cups water and pork ribs into the pot, cook over medium heat until boling, skim off any scum. Simmer for 20 minutes. Add tofu, then tomatoes and simmer for 10 more minutes. Fish sauce and pepper to taste. Sprinkle onion and cilantro on, serve hot.

4 comments:

Anonymous said...

Món này mình thế hẹ cho hành được hôn CB? (hihi)

kiki said...

Được chứ. Ai cấm ? :)

CapriR said...

Ui cha, nấu canh này nêm hẹ hông nêm hành là đuợc hôn CB hả? Dzị mơi tui nấu dzí hẹ để hôn CB nghen. Hứa ruì nhen, hõng cấm nhen hehehe

kiki said...

Tro+`i o+i !