Wednesday, July 11, 2007

Chè Nhãn Nhục

Dried Longan Drink


a palmful of dried longan
4-5 cups water
Rock sugar
Rinse dried longan over water. Put into a pot, fill water in. Bring to a boil over high heat. Add rock sugar to taste. Lower heat and simmer for 5-10 more minutes. Serve hot or cold.

3 comments:

bo`n said...

oh be^n be^?n tro+`i no'ng em ba`y chi. la`m n'c ma't kie^?u dda.i ha`n - chi. ddun co+~ 3,4 lon nu+o+'c, tha? 1,2 lo'ng que^' da`i da`i VN/ta`u (vo? da`y ho+n vo? que^' my~), 1 lo'ng gu+`ng bu+. bu+. xa('t tha`nh la't, ro^`i ddu+o+`ng phe`n tha? cho ddo^. ngo.t nhu+ na^'u che`. Chi. ddun lu+?a nho? co+~ nu+?a tie^'ng, ta('t be^'p dde^? nguo^.i. Sau ddo' bo? tu? la.nh, lu'c uo^'ng thi` bo? dda' nhie^`u nhie^`u, tha? 2,3 ha.t pine nuts vo^ co^.ng the^m 1 tra'i ta'o ta`u kho^ xa('t la`m 3,4 la't. Ne^'u co' ho^`ng kho^ thi` xa('t la't ho^`ng kho^ tha?y va`o luo^n. Uo^'ng n'c na`y trong tro+`i no'ng tho^? huye^'t tha^'y tha^'m thi'a gio^'ng nhu+ uo^'ng n'c mi'a va^.y ddo' . Chi. coi link ho. chi? 1 ca'ch so+ so+, ca'ch cu?a em cu~ng authentic ma` kho^ng chu+'ng minh ddu+O+.c heh heh
http://mykoreankitchen.com/category/beverages/

kiki said...

DDe^? chi. thu+?, nhi`n tha^'y co' ve? tho+m ho+n tra` chanh gu+`ng ma` me. chi. hay la`m. Ca'i na`y co' que^'.

Mật Ong Nguyên Chất said...

Cách nấu nước nhãn nhục của chị khá chi tiết và hiệu quả. Tôi đã làm theo và thấy rất tốt. Sức khỏe được cải thiện một cách rõ rệt (trước đây tôi bị đau đầu, mất tập trung và hay quên)
Trong quá trình tìm hiểu về cách nấu nước nhãn nhục, tôi có tìm được một vài viết khá hay, tôi xin chia sẻ để chị và các bạn tham khảo: cách nấu nước nhãn nhục