Saturday, July 21, 2007

Bánh Tôm

Fried-Shrimp Chips


10 small shrimps in shell
10 wonton skins
2-3 T tempura mix
paprika,salt and pepper
frying oil


Mix the tempura with cold water (2-3 T) as directed in the box, add paprika, salt and pepper to taste, add raw shrimp with shell in. Prepare a frying pan with enough frying oil over medium high heat, when the oil is ready (bubbling but not smoking), take each wonton skin and dip into the tempura mixture, transfer to the frying pan, place 1 shrimp in the center. Deep fry each side until nicely brown and cooked. Remove and drain with papper towel. Serve this shrimp chips with Sa Dec, My Tho or Nam Vang style noodles.

14 comments:

idlehouse said...

dde^m qua em mo+ tha^'y chi. ddang no'i phone vo+'i ba.n ma` no'i le. gio^'ng nhu+ trong ca'i T-mobil qua?ng ca'o a', ta.i phone chi. sa('p he^'t pin. Em cho chi. mu+o+.n phone cu?a em ta.i tha^'y to^.i qua' :P lu'c thu+'c da^.y co`n ddang no'i "flip-phone na`y xa`i gio^'ng phone cu~ tha^.t cu~ cu?a chi. a' ..."

idlehouse said...

thu+' ba?y tu.i em xuo^'ng cu. cho+i, ky` na`y kho^ng co' chi. :(

Em ddi farmers market ve^` tay xa'ch na'ch mang ddo^` dde^'n nha` cu., ro^`i lo^i he^'t ra na^'u nu+o+'ng ca? nga`y. Em xa`o ddo.t su su, la`m so^'t ca` chua ddo^? le^n ca' cu. chie^n, la`m bitter melon salad (ma` ca` chua cho+. ta`u a(n kho^ng ngon, em que^n ddem ca` chua nha` em le^n), cu. la`m vi.t ninh kie^?u ba('c, canh rau dday, ca' chie^n gio`n, ca` ti'm xa`o hu'ng que^'... Vi.t cu. ninh vo+'i dda^.u pho.ng, lotus something, bo bo, ta'o ta`u, ta'o ma^.t ... Ninh la^u tha^.t la^u xong cu. ba?o em ne^m ba(`ng muo^'i, em ne^m xong va^~n kho^ng tha^'y dda^.m dda`, cu. ba?o dda^y dde^? co^ dde^? co^. Cu. ddo^? nguye^n che'n n'c ma('m vo^, xong hai cu. cha'u ga^.t gu` ba?o ngon... Nha` cu. mu`a na`y cha(ng vo~ng na(`m la` nha^'t

Anonymous said...

It the ai an ai dung ha gioi !
bahan chiu kho upload deu deu cho em ngo cho da nho.
sorry, keyboard dang loan phim nen khong bo dau theo kieu nhu cai Bon duoc.

kiki said...

Ve^` ba(`ng an ro^`i dda^'y hu+? ?
bahan cu?a co^ o^'m dzo^`i, va`o be^'p la`m xong la` pha('n le^n giu+o+`ng, ngu+?i co`n chu+?a ddu+o+.c chu+' no'i gi` dde^'n ba^'m a?nh. Ma` da.o na`y ddo+~ ro^`i, kho^ng a^'y tua^`n sau bahan cu?a co^ la.i ba^'m la.i da'n. Co^ bie^n thu+ ke^? chuye^.n ddi xa xem na`o.

Anonymous said...

Oi gioi oi, the a ? cho chuc mung cai nao. Hom nao thu tha roi se bien thu ke chuyen buon dua le. Cai so dien thoai di dong con dung khong hay thay so khac roi ?
Ma cha thay chi i oi gi ca.

Anonymous said...

Camomile tea ?
Co can gui sang cho khong ? Nha em van uong thuong xuyen. (Neu ben do co hang tu Duc nhap khau sang thi bahan co the tim nhng hieu nay: Messmer, Teekanne, tam thoi chi nho ra 2 ten do). Luc dau co the thay mui ngai ngai, dan da thay quen va nghien luon nua do. Dot roi ve vn em vac cho mama 1 hop, ba thich uong lam.

kiki said...

Gie^ sin, kho^ng ca^`n go+?i dda^u. Be^n na`y co' kho^'i :)

tl said...

sao rồi kiki, đã bớt hôi cơm tanh cá chửa? Cái vụ heartburn này ngày xưa nó kéo cho tớ tới 9 tháng đó, đi ngủ phải để ly sữa, ly trà,chai dầu và mint drops đầu giường ...

Hello cái Cát by the way nhá :-)

kiki said...

Qua tho+`i ky` ba('n dda.i lie^n ro^`i TL o+i. Ba^y gio+` va^~n co`n ba('n le? nhu+ng kho^ng o+'n ba(`ng ca'i vu. heartburn na`y. Ca? ga^`n 10 nga`y kho^ng bie^'t ca'ch chu+~a ddo'. Cu+' tha^'y xo't ruo^.t thi` ti`m gi` a(n vo^ xong va^~n tha^'y cha'y lo`ng bu+.c qua' leo giu+o+`ng na(`m ngu? lie^`n cho no' que^n ddi, ai de` no' makes it worst. Ba^y gio+` bie^'t nhai gum, su+~a no'ng va` uo^'ng tra` cu'c nhu+ng ti`m ddo.c thi` co' y' kie^'n cho ra(`ng camomile ky. thai ne^n cu~ng o+n o+'n. Cha('c ddo^?i qua mint tea thu+? xem sao.

kn said...

Lai co y kien cho rang uong mint tea khong co loi. Cha biet tin duong nao.

Btw, hello my honey!
:)

tl said...

Nếu bị nặng lắm thì kiki kiếm vài cục gạch hay mấy cuốn yellow pages, nâng cái đầu giường lên mà ngủ nhá!

Tụi nhỏ lớn tồng nhồng hết rồi hở mật ong?

Anonymous said...

Cô ba ơi, cho ăn món này hòai ngán quá .. đổi món khác đi cô ... hihi ..
gạo

bo`n said...

iem the^` kho^ng ddo^.i tro+`i chung vo+'i mo'n ba'nh to^m tre^n tra'i dda^'t na`y nu+~a - ever ! Nhi`n ca? ma^'y tha'ng ca'i ro^? kho^ khan na`y tha^'y ma('c nghe.n, ghe't luo^n ca'i ma^'y con to^m. X(

pdbv said...

Chị Kiki ui, hôm trước em vào blog chị hoài không thấy thay đổi, nghĩ là chị đi du lịch. Nay đọc msg của chị mới rõ. Chúc mừng chị nhé. Chị giữ gìn sức khoẻ, sớm qua thời kỳ này rồi đăng bài mới tiếp ha.
à, em gặp 2 việc đi ăn cắp hình ảnh/ bài viết của người khác trên internet của người VN mình chị à. Chị nên cẩn thận mấy cái hình nhé. Em thích hình chị chụp lắm í, rất tự nhiên và rõ nét. Chị cho tên và địa chỉ blog của chị lên trên tấm hình có lẽ bọn chúng không làm gì được.