Friday, April 22, 2005

Gà Ram Sả

Caramel Lemongrass Chicken


1 lb skinless chicken thigh, remove bones and cut into small pieces
4 stalks fresh meaty lemongrass, cut off leaves and finely chopped
2 shallots, minced
2 cloves garlic, minced
3 T sugar
2 T fish sauce
salt and pepper to taste


Marinate chicken with lemongrass, shallot, garlic, 1 T sugar, fish sauce for 30 mins.
In a medium pot, add 2 T sugar and turn on high heat, cook until the sugar melt to golden caramel color. Add chicken and stir well, cook for 5 mins then turn heat to medium. Stir occasionally and cook for 20 more minutes or until the chicken well cook and has golden brown color. Add salt and pepper to taste.

4 comments:

hang thuy said...

Hi chị Kiki ! Em đọc blog của chị cũng lâu rồi ! Hâm mộ đồ ăn của chị lắm ! Hôm nay mới dám ra mặt (^^). Em cám ơn chị món này nhé ! Ăn rất ngon và vưa ăn lắm ! em trả bài cho chị đây Gà Ram Sả

hang thuy said...

chị Kiki uiii, cho em xin mấy công thức của chị qua nhà em nhé ... cám ơn chị nhiều !
À em nghỉ chắc chị ghi chổ Stir occationally bị sai 1 chút, tại em tra tử điện chử này không có . Chắc chị viết lẹ quá . Có phải ý chị nói là occasionally không ?

hang thuy said...

à với chổ chử cuối tatse là taste (^^) . Bên em có gì sai nếu chị rảnh réo em cái nhé :) tiếng việt em dở ẹc à hay bị sai chính tả lắm . Cám ơn chị trước . (^^)

kiki said...

Hehehe ...ddu'ng ro^`i hang thuy o+i. La` occasionally va` taste :) DDe^? chi. ddi su+?a la.i.