Wednesday, October 10, 2007

Cá Chiên Muối Ớt Tây Ninh

Tay Ninh Chilli-Salt Fish Nugget

No comments: