Tuesday, October 16, 2007

Cá Hồi Chiên Giòn Sốt Cay

Crispy Salmon in Spicy Sauce

Crispy Salmon
1.5 lbs salmon fillet, cut into bite cubes, salt and pepper
oil to fry

Heat oil until hot, deep fry salmon until cooked (inner flesh turns white) about 2-3 minutes.

Spicy Sauce:
1 T vegetable oil + 1 T fish sauce + 2 T rice vinegar + 2-3 T honey or plum sauce + 2 cloves minced garlic + 1/2 seedless minced red chilli (adjust all the ingredients to your taste). Stir this mixture to a boil over medium heat then reduce heat and simmer until thicken.

Pour over crispy salmon then serve.

3 comments:

Anonymous said...

Cái này nhìn hấp dẫn đó chị, cho em recipe được khôgn chị ?
gạo

pdbv said...

Chị Kiki ui, em hồi âm cho chị trong flickr.com, chỗ hình bánh xèo chị gửi em nhé :)

pdbv said...

màu sắc món kho của chị tuyệt vời quá!