Tuesday, October 16, 2007

Canh Rau Muống Nấu Nghêu

Water Spinach and Clam Soup

1/2 bunch water spinach
10 live manila clams
fish sauce and pepper to taste


Use hand to twist water spinach into 3-inches length (my mom said this will make spinach more tender than cut them with a knife), discard bad leaves and hard end part of the stem. Wash them throroughly.

Put water into a sauce pan, add clams and bring to a boil over medium high heat. Skim off foam. When the clams are cooked (all opened up), remove them. Add water spinach in and bring back to boil. It won't take long to cook this, when the spinach is tender, season the soup with some fish sauce and fresh ground pepper. Add clams back in then serve.

4 comments:

tl said...

c3 ơi, cái version tớ làm thế này: rau muống lặt bỏ khúc già đi rồi rửa trước, rảy rau cho ráo xong nắm từng bó vừa tay, lấy tay kia dập ngược cọng cho nó dập xong rồi mới vặn, rau sẽ bị dập và nát nhưng ngon, xong là bỏ vào nồi liền, nước sẽ xanh thơm và rau sẽ bùi ... đấy là bài học dạy vợ từ thuở còn thơ của chàng BK nhà tớ đấy ....và em thì cứ thế mà nàm :-P

kiki said...

Ca'i ma`n rau muo^'ng dda^.p mi`nh chi? tha^'y o+? nha` la`m khi a(n vi.t na^'u chao tho^i. La`m ca'i bo^'p, xong va(.n ca'i ra('c bo? vo^ la^?u chao.
Co`n luo^.c hay xa`o kho^ng tha^'y cho^?ng ngu+o+.c rau ma` dda^.p ro^`i va(.n, kho^ng bie^'t ta.i sao. Cha('c so+. ho^.i ba?o ve^. thu+.c va^.t to+'i bie^?u ti`nh :))) DDe^? ho^m na`o luo^.c xa`o mi`nh dda^.p thu+? xem no' co' bi. na't nhie^`u ho+n kho^ng. Cho^`ng BK khe'o nhi?, bie^'t ca? ma`n "dda^.p rau".

tl said...

ơ... ý mình là lúc nấu canh thôi, luộc hay xào thì mình chả đập bạn ạ. Vâng, chồng BK khéo ... nói đấy :-)

kiki said...

A` ha, mai mo^'t mi`nh cu~ng dda^.p rau muo^'ng khi na^'u canh. It makes sense.